Oldal kiválasztása

RÉSZLETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Kascsák Ármin E.V. (Székhely: HU- 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 21. , Adószám: 68087463-1-33), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett https://kascsakarmin.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:                    

Adatkezelő: Kascsák Ármin E.V.

Székhely/postázási cím:Székhely: HU- 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 21.

adószám:68087463-1-33
Elérhetőség: kascsak.armin@ gmail.com
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási száma: 51204408

1.              AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

I.) Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó:

Neve,

Címe,

Kontakt adatok,

E-mail címe,

Telefonszáma,

Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma).

Jelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

 

 

 

 

 

 

 

II.) Hírlevélre történő feliratkozás esetében a Felhasználó:

Neve (vezetéknév, keresztnév),

E-mail címe.

 

Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb konferenciákról, szolgáltatás színvonalának fenntartása.

 

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.

 

III.) Számlázási adatok

adószám,

bankszámla szám,

bank neve.

 

Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).
  1. ADATFELDOLGOZÓK

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

További kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az email hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

Név: SalesAutopilot Kft.
Székhely címe: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5
Adószám: 25743500-2-41
Közösségi adószám: HU25743500
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773
Ügyvezetők: Csepregi Balázs és Khauth György (önálló cégjegyzésre jogosultak)

 

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez.

Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

  1. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A www.kascsakarmin.hu weboldal tekintetében tárhely szolgáltatóként:

ProfiTárhely Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Adószám: 23173080-2-03
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a kascsakarmin.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. 10. 14. napjától lép hatályba.